Place zabaw dla WSZYSTKICH dzieci!

Pragniemy budować place zabaw dla WSZYSTKICH DZIECI!

Place zabaw powinny dzieci jednoczyć. Place zabaw powinny też być dostępne dla wszystkich dzieci, nie tylko tych sprawnych! Ponieważ place zabaw – to doskonałe miejsce na integrację!

Pragniemy budować place zabaw dla WSZYSTKICH DZIECI!

Dzieci, które są niepełnosprawne zasługują na szansę, by aktywnie spędzać czas wolny ze zdrowymi rówieśnikami. To jest możliwe. Wszystkie dzieci, bez wyjątku, mają prawo do aktywnego udziału w życiu społecznym, do zabawy i wypoczynku.

Wszystkie dzieci psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinny mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących im godność, ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. Dzieci mają prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych.

Artykuły 23 i 31 w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka.

Zabawa to aktywność!

Kiedy zapytamy dzieci czym jest dla nich zabawa, zazwyczaj usłyszymy odpowiedzi, które kojarzą ją z ruchem, wyzwaniami i przyjaciółmi. Dzieci upośledzone fizycznie również chcą i potrafią się bawić tak samo jak inne. To my, dorośli, musimy tak konstruować świat, by dać im taką możliwość.

Bardzo chcielibyśmy, by w Polsce temat niepełnosprawności dzieci przestał być tematem tabu. Mamy świadomość, że są sytuacje, w których stopień upośledzenia dziecka ogranicza możliwości jego asymilacji z otoczeniem, ale jest też wiele przykładów, gdy jedynym powodem, dla którego dziecko niepełnosprawne jest izolowane jest brak akceptacji (często wynikający z niewiedzy) i możliwości integracji.

Dla tych dzieci można i należy tworzyć miejsca, w których będą miały szansę spotkać rówieśników, odpocząć, czy wreszcie – po prostu się pobawić!

Place zabaw można dostosować do potrzeb niepełnosprawnych dzieci!

Według Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia pod koniec 2009 r. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiadało prawie 4,2 mln Polaków, w tym blisko 184 tys. dzieci do lat 16 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. (źródło: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/) Te liczby chyba dość jasno wskazują na to, że istnieje potrzeba rzeczywistego wyjścia na przeciw potrzebom dzieci i rodziców, których dotknął ten problem.

Już najwyższy czas!

Paweł Antkowiak
Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS