Place zabaw kształtują wyobraźnię przestrzenną

Plac zabaw jest doskonałym miejscem by ćwiczyć orientację przestrzenną również u dzieci z dysfunkcją wzroku!

Place zabaw a wyobraźnia przestrzenna

Place zabaw służą nie tylko zabawie. To oczywiście ich podstawowe zadanie, ale przy okazji spełniają inne funkcje. Podczas zabawy dzieci nabywają wiele umiejętności.

Pisałem ostatnio o tym, że chcielibyśmy widzieć w Polsce jak najwięcej integracyjnych placów zabaw, bo są one bardzo potrzebne.

Integrując społecznie niepełnosprawne dzieci, stwarzamy im warunki, by mogły wzrastać w naturalnym środowisku wśród pełnosprawnych rówieśników. Dla tych dzieci natomiast możliwość poznania dzieci niepełnosprawnych i ich odmiennych potrzeb jest bardzo pozytywnym bodźcem dla rozwoju wrażliwości i społecznej świadomości.

Obie grupy mogą się dużo o sobie dowiedzieć. Zarówno „zdrowi”, jak i niepełnosprawni uczą się tolerancji, akceptacji, otwartości na potrzeby innych, odpowiedzialności, a także życzliwości i wyrozumiałości.

Place zabaw – przestrzeń do nauki orientacji przestrzennej

Powstają również place zabaw, które są dedykowane dzieciom z określoną niepełnosprawnością – np. nasza ostatnia tego typu realizacja – place zabaw dla dzieci z dysfunkcją wzroku w Laskach.

Dla dzieci niedowidzących i niewidomych place zabaw są nie tylko miejscem rozrywki, ale również swoistym miejscem treningu – tu, podczas zabawy, mogą uczyć się pokonywać przeszkody, z jakimi mogą spotkać się na co dzień. Place zabaw uczą orientacji przestrzennej, co w tym przypadku jest szczególnie ważne.

Orientacja przestrzenna jest jednak ważna dla wszystkich dzieci, ponieważ jest jednym z elementów potrzebnych do zdobywania i przetwarzania wiadomości oraz nabywania różnych umiejętności szkolnych.

Ćwiczenia na wyobraźnię przestrzenną na placu zabaw

A czym właściwie ona jest? Według Wikipedii: „Orientacja przestrzenna – czynność psychiczna, ściśle powiązana ze spostrzeganiem, która przejawia się jako proces uświadomienia położenia ciała. Dużą rolę w kształtowaniu orientacji przestrzennej mają receptory grawitacyjne oraz narząd wzroku.”

Tym trudniej jest dzieciom z dysfunkcją wzroku, a nabycie umiejętności poruszania się w przestrzeni jest dla nich większym wyzwaniem.

W orientacji przestrzennej ważne jest wykorzystanie zmysłów w celu określenia swojego miejsca w otoczeniu, zdawanie sobie sprawy z tego, gdzie się jest, gdzie jest cel, do którego zmierzamy i jak do tego celu dotrzeć. Elementem orientacji przestrzennej jest również umiejętność odróżniania strony prawej i lewej, stosowanie słów i wyrażeń określających położenie (na górze, na dole, przed …, za …, na prawo od, itp.). To wszystko jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, a na tym przecież nam zależy. Dlatego tak ważne są zabawy na orientację przestrzenną.

Orientację przestrzenną można trenować, zabawa na placu zabaw jest jednym z takich ćwiczeń. Jak ćwiczyć wyobraźnię przestrzenną? Warto przy tym wskazywać dziecku np. kierunki, w jakich ma się poruszać – „przejdź w lewo”, albo „uważaj na prawą stronę”, itd., a fakt, iż podczas zabawy dziecko jest w ruchu, uczy je wyczucia swojego ciała. Same plusy!

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS