Plac zabaw przy szkole już czeka na pierwszy dzwonek!

plac zabaw przy szkole

Czy Twój plac zabaw jest przygotowany na nowy rok szkolny? Kończą się wakacje i nieubłaganie nadchodzi 1 wrzesień. To ostatnia chwila, by sprawdzić, czy plac zabaw nie wymaga jakiegoś remontu. Podczas wakacji każde chyba takie miejsce zabaw, także te przyszkolne, było oblegane przez dzieci. To mnie bardzo zawsze cieszy, ale jest też wyzwaniem.

 

Plac zabaw przy szkole teraz, tuż przed pierwszym dzwonkiem, koniecznie trzeba sprawdzić !

Należy pamiętać, że właściwe utrzymanie placu zabaw jest obowiązkiem administratora. W przypadku szkół jest to zazwyczaj gmina lub właściciel szkoły, gdy jest ona prywatna. Jednak na co dzień to rodzice częściej bywają z dziećmi na placu zabaw, dlatego warto, by w przypadku zauważenia jakiś niepokojących usterek, natychmiast to zgłaszali nie czekając, aż administrator spełni swój obowiązek. Przecież chodzi o bezpieczeństwo dzieci!

plac zabaw przy szkole

Często przypominam o tym, że stały nadzór nad miejscem zabaw, a także utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa to warunki bezpiecznego wykorzystywania takiego miejsca jak plac zabaw. Przeglądy powinny obejmować cały plac, włącznie z podłożem, ogrodzeniem oraz małą architekturą. 

IMAG2161 IMAG2542 IMAG3053

 

 Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzić trzy rodzaje kontroli placów zabaw: 

  • Regularna kontrola przez oględziny (kontrola rutynowa)

W jej trakcie sprawdza się ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu. Taką kontrolę może przeprowadzić administrator lub osoba przez niego wskazana, a jej rezultat powinien zostać odnotowany na przykład w książce placu zabaw. Terminy inspekcji można uzależnić od częstotliwości, z jaką dzieci korzystają z placu zabaw, pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez względu jednak na to, przeprowadzona raz na tydzień kontrola to absolutne minimum. 

  • Kontrola funkcjonalna

Założenia tej kontroli są takie same jak kontroli rutynowej, jednakże urządzenia sprawdza się bardziej drobiazgowo, w szczególności pod kątem zużycia sprzętu. Kontrolę taką powinno się prowadzać średnio co 1-3 miesiące. 

  • Coroczna kontrola podstawowa

Ta kontrola powinna być przeprowadzona z udziałem specjalistów, niezależnych od właściciela czy administratora terenu. W jej trakcie należy sprawdzić nie tylko zużycie urządzeń, ale również stan fundamentów i nawierzchni oraz bezpieczeństwo sprzętów z uwagi na wykonane wcześniej naprawy, a także pod kątem napraw, które muszą być wykonanie niezwłocznie po zakończeniu kontroli. 

Na temat kontroli placu zabaw pisałem już wielokrotnie np. w tym blogu, ale to tak ważny temat, że nie mogę o tym nie przypominać:-) Szczególnie teraz, gdy place zabaw wyeksploatowane po wakacjach muszą być bezpieczne i gotowe na kolejny rok szkolny! 

Kontrole powinny być prowadzone przez fachowców posiadających odpowiednie przeszkolenie ze znajomości normy PN-EN 1176.

Jeśli chcesz zamówić profesjonalny przegląd lub serwis placu zabaw napisz do nas!

Życzę przy okazji wszystkim uczniom twórczego, radosnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego!   

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS