Dlaczego urządzenia zabawowe powinny być montowane na kotwach?

Kotwy stalowe ocynkowane zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi drewna z podłożem, przez co chronią je przed zbutwieniem. Ma to istotny wpływ na trwałość urządzeń zabawowych na placu zabaw. Montaż urządzeń na kotwach ułatwia również ewentualny demontaż pojedynczych elementów w przypadku gdy urządzenie zamontowane jest na nawierzchni syntetycznej. Nie trzeba wówczas niszczyć takiej nawierzchni.

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS