Uporządkowany świat i plac zabaw – dlaczego to ważne?

Normy nie są po to, by je łamać

Wspominałem już o tym, że budowa takich miejsc jak plac zabaw czy siłownia zewnętrzna to rzecz poważna, bo dotyczy bezpieczeństwa ich użytkowników. Dla inwestorów to również ogromna odpowiedzialność. Dlatego to istotne, by współpracować z takimi producentami placów zabaw, którzy gwarantują jakość i dostosowanie do obowiązujących norm.

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego plac zabaw:

• jako obiekt budowlany powinien spełniać wymagania prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami

• stanowi obiekt małej architektury

• podlega kontroli Nadzoru budowlanego

Pewne sprawy wydają się tak oczywiste, że mam wątpliwości, czy o tym wspominać, ale warto czasami nazwać rzeczy po imieniu! 

 Zatem PLAC ZABAW :

• powinien być bezpieczny

• należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym

• podlegaj okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat

Kiedy wymarzony i wyczekiwany przez dzieci plac zabaw ma powstać na terenie szkoły lub przedszkola, trzeba pamiętać jeszcze o poniższych wytycznych (Rozporządzenie MENID w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach):

• szkoły i placówki powinny nabywać wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty (§9.3)

• na placach zabaw należy umieścić tablicę informacyjną określającą zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń (§31.3)

Normy nie są po to, by je łamać. NA PEWNO NIE w takim przypadku jak plac zabaw.  

Normy ustalono po to, by nasze dzieci były bezpieczne podczas zabawy. Dlatego postanowiłem przygotować swoistą „ściągę” dla wszystkich, którzy chcą zainwestować w budowę takiego obiektu jak plac zabaw. Te zapisy to „dziesięcioro przykazań” dla producentów placów zabaw i dobrze, by inwestorzy i zarządcy również je poznali.

PN-EN 1176-1:2009

Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

PN-EN 1176-2:2009 – huśtawki (wahadłowe) na łańcuchach

PN-EN 1176-3:2009 – zjeżdżalnie

PN-EN 1176-4:2009 – kolejki linowe

PN-EN 1176-5:2009 – karuzele

PN-EN 1176-6:2009 – urządzenia kołyszące (bujaki na sprężynach, huśtawki wagowe)

PN-EN 1176-7:2009 – wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 – całkowicie obudowany sprzęt do zabaw (sale zabaw)

PN-EN 1176-11:2009 – konstrukcje sieciowe (linaria)

PN-EN 1177:2009 – nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Poprawki do norm PN-EN 1176-1:2009

• PN-EN 1176-1:2009/Ap1

• PN-EN 1176-2:2009/Ap1

• PN-EN 1176-3:2009/Ap1 pkt. 4.8

• PN-EN 1176-4:2009/Ap1

• PN-EN 1176-5:2009/Ap1

• PN-EN 1176-6:2009/Ap1

• PN-EN 1176-10:2009/Ap1

Najważniejsze jest to, by budując plac zabaw dobrze się do tego przygotować. 

Odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci jest tu wystarczającym argumentem. Każdy liczy na to, że oferent – producent placu zabaw to poważna i odpowiedzialna firma, ale zasada ograniczonego zaufania jest tu właściwa. Zawsze warto sprawdzić, czy ma ona doświadczenie, referencje i – czy przestrzega NORM.

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS