Czy Twój plac zabaw jest przygotowany na nowy rok szkolny?

Aby nauka była przyjemnością należy zadbać o dobre samopoczucie dzieci. Musimy mieć na uwadze przerwy na świeżym powietrzu dzięki, którym dostarczymy ruchu dotleniając naszych podopiecznych.

Obecnie większość szkół posiada mniejszy lub większy plac zabaw.
Bardzo nas to cieszy, ale jednocześnie zobowiązuje do przypominania o regularnych kontrolach placów zabaw oraz wykonywaniu niezbędnych przeglądów i serwisów.

Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw nie tylko zależy od odpowiedniego zaplanowania oraz wyboru właściwego wyposażenia. Nieoceniony jest stały nadzór nad miejscem zabaw, jak również utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Ponadto przeglądy powinny obejmować cały plac, włącznie z podłożem, ogrodzeniem oraz małą architekturą.

Jeśli natomiast na placu znajduje się nawierzchnia bezpieczna to ją również powinniśmy regularnie sprawdzać, zwłaszcza pod kątem bieżącego zużycia oraz ogólnego stanu.

Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzić trzy rodzaje kontroli placów zabaw:

a) Regularna kontrola przez oględziny (kontrola rutynowa)
W jej trakcie sprawdza się ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu. Taką kontrolę może przeprowadzić administrator lub osoba przez niego wskazana, a jej rezultat powinien zostać odnotowany na przykład w książce placu zabaw. Terminy inspekcji można uzależnić od częstotliwości, z jaką dzieci korzystają z placu
zabaw, pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez względu jednak na to, przeprowadzona raz na tydzień
kontrola to absolutne minimum.

b) Kontrola funkcjonalna
Założenia tej kontroli są takie same jak kontroli rutynowej, jednakże urządzenia sprawdza się bardziej drobiazgowo, w szczególności pod kątem zużycia sprzętu. Kontrolę taką powinno się prowadzać średnio co 1-3 miesiące.

c) Coroczna kontrola podstawowa
Ta kontrola powinna być przeprowadzona z udziałem specjalistów, niezależnych od właściciela czy administratora terenu. W jej trakcie należy sprawdzić nie tylko zużycie urządzeń, ale również stan fundamentów
i nawierzchni oraz bezpieczeństwo sprzętów z uwagi na wykonane wcześniej naprawy, a także pod kątem napraw, które muszą być wykonanie niezwłocznie po zakończeniu kontroli.

Pamiętajmy, że takie kontrole powinny być prowadzone przez fachowców posiadających odpowiednie przeszkolenie ze znajomości normy PN-EN 1176.

Jeśli chcesz zamówić profesjonalny przegląd lub serwis placu zabaw napisz do nas!

http://sun-plus.pl/o-firmie/przeglady-serwis-placow-zabaw/

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS