Jak przygotować plac zabaw przed wakacjami?

plac zabaw

Zbliżają się wakacje, a to oznacza szczyt sezonu na wszystkich ogólnodostępnych placach zabaw. Wyobraźcie sobie, że plac zabaw w Gdyni przy plaży jest w tym okresie tak oblegany, że dzieci ustawiają się w kolejkach, by zjechać ze zjeżdżalni… Rzecz jasna nie jest to jedyny taki plac zabaw w Polsce.

 

Co to oznacza dla administratorów placów zabaw?

Przede wszystkim konieczność przygotowania się!

Przede wszystkim koniecznie każdy ogólnodostępny plac zabaw powinien zostać przed wakacjami obejrzany przez kompetentną osobę. Trzeba poszukać każdej możliwej wady, uszkodzenia urządzeń zabawowych, a także nawierzchni bezpiecznej, by ona rzeczywiście bezpieczna była. Rzecz jasna, każde znalezione uszkodzenie trzeba natychmiast naprawić.

 

Co to jest przegląd placu zabaw według obowiązujących norm?

To czynności, których celem jest sprawdzenie placu zabaw pod kątem zużycia i dalszej przydatności.

Norma PN-EN 1176-1 i 7:2009 mówi o trzech rodzajach przeglądów, którym powinien być poddawany każdy plac zabaw:

  • oględziny okresowe (co 1 – 7 dni)
  • kontrola funkcjonalna (co 1 – 3 miesiące)
  • kontrola coroczna główna
Norma PN-EN 1176-7:2009 w punkcie 6.2 i 8.2.2 wskazuje, by czynności kontrolne były udokumentowane i wykonywane przez kompetentny personel. Poziom kompetencji personelu powinien być różny w zależności od rodzaju przeglądu.
Zaleca się, aby w celu zapobiegania wypadkom właściciel placu zabaw zapewnił odpowiedni plan kontroli i jego przestrzeganie.
Przy okazji warto przypomnieć, że zadbanie o właściwe przeprowadzenie przeglądu należy do obowiązków właściciela placu zabaw.
Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS