Jak projektować bezpieczne place zabaw dla dzieci?

Kiedy projektujemy plac zabaw zawsze podchodzimy do projektu bardzo indywidualnie gdyż  istotą jest uwzględnienie potrzeb jakie dany plac zabaw ma zaspokoić. Należy zapoznać się z otoczeniem i jego mieszkaniami gdyż to ich dzieci i oni będą jego użytkownikami naszego placu zabaw.

Pierwszym krokiem jest wybór miejsca: tu ważną rolę będzie odgrywało nasłonecznienie, roślinność oraz odległości od jezdni, parkingów samochodowych, okien, śmietników , przewodów energetycznych i telefonicznych.

Po dokonaniu wyboru należy dokładnie wymierzyć teren i w miarę możliwości przenieść wymiary na papier co ułatwi projektowanie placu zabaw .

Kolejnym krokiem jest odpowiedni dobór urządzeń zabawowych na place zabaw.

Na tym etapie projektowania placu zabaw należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów min:

  • wiek przyszłych użytkowników
  • rodzaj podłoża jaki będzie na placu zabaw
  • najbliższe sąsiedztwo np. szkoły, przedszkola, gimnazjum, park, osiedle mieszkaniowe  itp.
  • wielkość placu zabaw
  • budżet inwestora

Przy planowaniu rozmieszczenia urządzeń koniecznie musimy pamiętać o strefach bezpieczeństwa, czyli przestrzeni minimalnej wokół każdego urządzenia na placu zabaw.

Po dobraniu urządzeń należy się zastanowić nad nawierzchnią bezpieczną, która będzie amortyzowała upadki użytkowników. Najczęściej stosowane nawierzchnie to: darń, piasek, żwir oraz nawierzchnia syntetyczna. Wybór zależy od krytycznej wysokości upadku (HIC) oraz dostępnych funduszy.

Gdy już koncepcja/plan jest gotowy można przystąpić do zamówienie wcześniej dobranych urządzeń, najlepiej wraz z montażem!

Tak naprawdę PROJEKTOWANIE placu zabaw dla dzieci jest skomplikowane i wymaga fachowej wiedzy! Ciężko w kilku zdaniach opisać i streścić cały proces, dlatego proponujemy Państwu doradztwo i pomoc od samego początku! Wystarczy zgłosić się do przedstawiciela regionalnego, który przyjedzie, dokona pomiarów, wykona profesjonalny plan oraz wizualizację i pomoże wybrać najbardziej odpowiednie urządzenia. Wszystko zgodnie z obowiązującymi normami i na podstawie wieloletniego doświadczenia.

Zapraszamy do twórczej współpracy!

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS