Co oznacza skrót HIC w terminologii placów zabaw?

HIC czyli Head Injury Criterion oznacza w języku polskim Kryterium Urazu Głowy. Wartość HIC otrzymana z zarejestrowanej wartości przyspieszenia modelu głowy, podczas jego upuszczenia z pewnej wysokości na określone miejsce badania znajdujące się na nawierzchni badanej. Kryterium urazu głowy powodowanego upadkiem oblicza się według wzoru podanego w normie PN-EN 1177.

Mówiąc o wysokościach upadku należy nie zapominać o KRYTYZNEJ WYSOKOŚCI UPADKU, która jest górną granicą wszystkich wysokości swobodnego upadku, dla których pokrycie nawierzchnią zapewnia zadowalający poziom amortyzacji.

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS