Co oznacza określenie bezpieczny plac zabaw?

Bezpieczny Plac Zabaw to taki, który został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami. Urządzenia na takim placu zabaw powinny posiadać niezbędne certyfikaty TUV, które to właśnie poświadczają zgodność z normą, w tym przypadku PN-EN 1176.

Nawierzchnia na takim placu powinna być dobrana odpowiednio do rodzaju urządzeń i krytycznej wysokości upadku zgodnie z normą PN-EN 1177.

Montaż placu zabaw musi być również zgodny z normą PN- EN 1176 tzn. że wszystkie fundamenty mają odpowiedni kształt oraz są umiejscowione na prawidłowej głębokość a elementy urządzeń są ze sobą  połączone w odpowiednich odległościach i wysokościach nie tworząc tzw. Pułapek na zaklesczenie.

To wszystko po to aby ograniczyć do minimum ryzyko powstania urazów podczas zabaw naszych dzieci na placach zabaw.

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS