Jakie nawierzchnie stosować na plac zabaw?

Zgodnie z normą obowiązującą na bezpieczne nawierzchnie na place zabaw PN-EN 1177 możemy zastosować następujące rodzaje nawierzchni:

  • Gleba/Darń
  • Kora
  • Wióry
  • Piasek
  • Żwir
  • Nawierzchnia syntetyczna potocznie określana „gumą”

Materiał

Opis [mm]

Minimalna grubość [mm] **

Maksymalna wysokość upadku [cm]

Gleba/Darń

Do 100

Kora

Frakcja 20-80

300

Do 300

Wióry

Frakcja 5-30

300

Do 300

Piasek

Frakcja 0,2-2

300

Do 300

Żwir

Frakcja 2-8

300

Do 300

Inne Materiały

Z prób określenia HIC wg producenta

Wg producenta

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS