Jak najlepiej dobrać miejsce na plac zabaw dla dzieci?

Odpowiedni wybór miejsca na plac zabaw to zdecydowanie połowa sukcesu. Najbardziej odpowiednia lokalizacja to teren o zróżnicowanej rzeźbie i taki na którym występują urozmaicone rośliny. Jeśli jednak nie dysponujemy takim właśnie atrakcyjnym terenem, należy pamiętać o kilku istotnych zasadach:

  • Odległość od ulic, śmietników oraz okien MUSI wynosić co najmniej 10 metrów.
  • Nasłonecznienie powinno wynosić co najmniej 4 godziny. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.
Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS