Dlaczego przed wiosną warto zrobić przegląd placu zabaw?

Plac zabaw to najlepsze miejsce dla dzieci w każdym wieku! Nie da się przecenić pozytywnej roli jaką spełnia zabawa na placu zabaw w rozwoju dzieci – i to zarówno fizycznym jak i emocjonalnym. To prawdziwa szkoła charakterów i umiejętności. Pamiętam jakie emocje wywołuje rywalizacja na placu zabaw – kto szybciej, kto wyżej!

By plac zabaw spełniał swoją funkcje musi być przede wszystkim bezpieczny

To podstawowa kwestia. Chodzi przecież  o zdrowie i życie dzieci. Każdy z nas może we własnej społeczności nieco zadziałać, bo istotnym jest uświadamianie osób odpowiedzialnych za dbałość o urządzenia znajdujące się na placach zabaw – administratorów i zarządców.

Po pierwsze – powinni oni rozważnie wybierać wykonawcę placu zabaw. Dobrze, by firma mogła pochwalić się rekomendacjami i proponowała pełen serwis. Bezpieczeństwo placu zabaw zależy od jakości wykorzystanych materiałów oraz regularnych kontroli. Właściciele publicznych placów zabaw, czyli m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, powinni nabywać wyłącznie urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176 (zgodność potwierdzona certyfikatem lub deklaracją zgodności). Większą wiedzę powinni mieć także rodzice, bo to na nich spoczywa obowiązek zapewnienia swoim dzieciom beztroskiej zabawy. Rodzice mogą wpływać na właściwe decyzje zarządców placów zabaw.

Na publicznych placach zabaw powinien w widocznym miejscu znajdować się regulamin placu zabaw określający zasady korzystania ze znajdujących się na nim urządzeń oraz dane identyfikujące zarządcę i numery telefonów alarmowych. Jeśli spotykamy źle oznakowany lub uszkodzony plac zabaw trzeba to zgłaszać, nie można przechodzić obojętnie.

W świetle przepisów Prawa Budowlanego odpowiedzialność za utrzymywanie obiektów budowlanych, w tym obiektów małej architektury, w należytym stanie technicznym i estetycznym w sposób niedopuszczający do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej ponosi ich właściciel lub zarządca, który ma obowiązek poddawać powyższe obiekty kontroli okresowej przynajmniej raz na pięć lat. Tyle prawo. Rozsądek podpowiada jednak, by place zabaw kontrolowane były częściej. Koniec zimy to doskonały moment, by zadbać o nie. Przegląd placu zabaw warto wykonać przed rozpoczęciem intensywnego wykorzystywania tego miejsca. Czyli właśnie teraz. 

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS