DLACZEGO PLAC ZABAW MUSI BYĆ DOBRZE ZAPROJEKTOWANY?

Plac zabaw musi uwzględniać zasady fizyki!

Dla laika odpowiedź wydaje się prosta: żeby ładnie wyglądał i – by wszystko się zmieściło. Dla profesjonalisty jednak to za mało. Projekt, na podstawie którego powstanie plac zabaw MUSI uwzględniać określone normami przestrzenie.

Mówimy o bezpieczeństwie dzieci! 

Dla architekta plac zabaw to zbiór urządzeń, z których każde z założenia wyznacza trzy przestrzenie:

  • przestrzeń zajętą przez urządzenie
  • przestrzeń swobodnego upadku
  • przestrzeń wolną

Przestrzeń swobodnego upadku jest bardzo istotna dla wyznaczenia powierzchni zderzenia, czyli powierzchni, w którą uczestnik zabawy może uderzyć po spadnięciu w przestrzeni swobodnego upadku. Taką przestrzeń mierzy się od najbardziej wystającej części urządzenia i zależy z kolei od wysokości swobodnego upadku.

PLAC ZABAW musi uwzględniać zasady fizyki! 

Tu nie ma dowolności i wyboru wyłącznie estetycznego. Musimy koniecznie obliczyć co jest bezpieczne i w którym miejscu.

Wysokość swobodnego upadku to największa odległość pionowa między wyraźnie określoną powierzchnią podparcia ciała a znajdującą się niżej powierzchnią zderzenia. Wyznaczana jest dla różnych sposobów użytkowania urządzenia na placu zabaw (siedząc, stojąc, w zwisie, wspinanie) według konkretnych zasad.

Są na placach zabaw urządzenia zabawowe, które wymagają szczególnej troski o bezpieczeństwo ich użytkowników.

Dlatego szczególne wymagania stawia się przy wyznaczaniu powierzchni zderzenia dla takcih elementów jak:

  • ZJEŻDŻALNIA

Długość przestrzeni upadku od części wyjściowej zjeżdżalni wynosi 2,0 [m] lub 1,0 [m].

Szerokość przestrzeni upadku od burt bocznych zjeżdżalni w części zjazdowej wynosi 1,5 [m] w jedną stronę. 

Szerokość przestrzeni upadku od burt bocznych zjeżdżalni za częścią wyjściową wynosi 1,0 [m] w jedną stronę.

  • URZĄDZENIA KOŁYSZĄCE, np. huśtawka ważka

Dla urządzeń kołyszących typu długość przestrzeni upadku od krawędzi urządzenia wynosi 1,0 [m] w jedną stronę (należy uwzględnić możliwe położenie urządzenia po wychyleniu).

  • KARUZELE

Długość przestrzeni upadku od krawędzi karuzeli wynosi 2,0 [m] w jedną stronę.

  • HUŚTAWKI WAHADŁOWE

Długość przestrzeni upadku (L) od środkowej części siedziska w każdą stronę oblicza się wg wzoru :

L=0,867.h+B, gdzie:

h – długość cięgna huśtawki mierzona od siedziska do zawiesi łańcuchów

B – 1,75 m dla nawierzchni syntetycznych, 2,25 m dla nawierzchni sypkich

Szerokość przestrzeni upadku (W) dla każdego siedziska o szerokości mniejszej niż 500 mm wynosi 1,75 m.

A czym jest przestrzeń wolna?

Według definicji to przestrzeń zajmowana przez użytkownika wykonującego ruch wymuszony w wyniku użytkowania urządzenia.

Wiem, że ani dzieci, ani ich opiekunowie nie analizują powodów, dla których ich ulubiony plac zabaw ma taki czy inny układ. Ma to jednak ogromne znaczenie dla ich bezpieczeństwa. Osoby, które podejmują decyzje o powstaniu takiego miejsca, inwestorzy, powinni jednak zdawać sobie sprawę z istniejących norm.  

Planując plac zabaw profesjonaliści uwzględnią każdą z opisanych przeze mnie przestrzeni, by zapewnić dzieciom radosną i spokojną zabawę.

Bo na placu zabaw bezpieczna przestrzeń ma znacznie głębsze znaczenie ☺

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS