Czas na przegląd, czyli place zabaw po zimie.

Przegląd techniczny placu zabaw po zimie jest niezbędny by ten był bezpieczny!

Place zabaw jeszcze puste, ale już za chwilę, gdy tylko słoneczko nieco mocniej przygrzeje, zaroi się na nich od dzieci. I o to chodzi! Jednak właśnie z tego powodu teraz, w przededniu wiosny, kiedy śnieg już stopniał i odsłonił urządzenia KONIECZNIE należy wykonać ich przegląd techniczny.

 

Place zabaw muszą być bezpieczne!

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego odpowiedzialność za utrzymywanie obiektów budowlanych, w tym obiektów małej architektury, w należytym stanie technicznym i estetycznym, w sposób niedopuszczający do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, ponosi ich właściciel lub zarządca, który ma obowiązek poddawać powyższe obiekty kontroli okresowej przynajmniej raz na pięć lat. Tyle prawo. Ale – raz na pięć lat?! Rozsądek podpowiada inaczej! Przecież chodzi o nasze dzieci!

 

Place zabaw zdecydowanie powinny być kontrolowane częściej!

A koniec zimy to doskonały moment, by zadbać o nie. To logiczne, że przegląd placu zabaw warto wykonać przed rozpoczęciem intensywnego wykorzystywania tego miejsca. Czyli właśnie teraz.

Musimy brać sprawę bezpieczeństwa we własne ręce, a nie czekać obojętnie. Bo właściciel czy zarządca placu zabaw może postępować zgodnie z literą prawa i zlecać przeglądy raz na pięć lat, tymczasem przez tak długi okres różne rzeczy, także te, które stwarzają zagrożenie, mogą się na placu zabaw wydarzyć.

Dlatego jesteśmy przekonani, że największą rolę mogą odegrać tu rodzice, bo to na nich spoczywa obowiązek zapewnienia swoim dzieciom beztroskiej zabawy. To oni mogą wpływać na właściwe decyzje zarządców placów zabaw.

 

Jeśli zauważysz cokolwiek niepokojącego w stanie urządzeń na Twoim placu zabaw natychmiast zgłoś to administracji!

Place zabaw, które znajdują się w miejscu publicznym powinny w widocznym miejscu mieć regulamin placu zabaw określający zasady korzystania ze znajdujących się na nim urządzeń oraz dane identyfikujące zarządcę i numery telefonów alarmowych. nie można przechodzić obojętnie wobec faktu, że spotykamy źle oznakowany lub uszkodzony plac zabaw, bo to nasze sumienie i świadomość, że chodzi o DZIECI powinny zmotywować nas do działania.

By place zabaw spełniały swą funkcję i niosły dzieciom radość – muszą być bezpieczne!

 

Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS