Place zabaw przy szkołach i przedszkolach – letnie budowy start!

place zabaw

Place zabaw przy szkołach i przedszkolach są idealnym rozwiązaniem. Stanowią alternatywę dla innych form aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Spełniają bardzo ważne funkcje zarówno w rozwoju dzieci młodszych – przedszkolaków, jak i dzieci w wieku szkolnym, np.:

  • sprzyjają pracy układu nerwowego oraz mózgu, ponieważ zabawa i ruch dostarczają wielu ważnych bodźców;
  • stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych – place zabaw to miejsca, gdzie dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności. (pisałem już o tym: Plac zabaw rozwija! Dlaczego sprawne rączki to mądra główka?)
  • Dzieci uczą się nie tylko funkcjonowania w grupie rówieśników, a także nawiązywania relacji. Przy okazji mogą doświadczyć wielu odczuć, nie tylko pozytywnych, ale też negatywnych, z którymi muszą sobie poradzić.

Nie chcę teraz nikogo przekonywać, że warto budować place zabaw, bo myślę, że niewielu jest dziś w Polsce takich ludzi, którzy są temu przeciwni. Problemem jest tylko ustawienie budowy placu zabaw na odpowiedniej pozycji w piramidzie potrzeb. To naprawdę istotna inwestycja.

 

Czas na nowe place zabaw! Wakacje to idealny moment, by podjąć ostateczne decyzje dotyczące ich budowy na terenach przy szkołach i w przedszkolach.

W tym okresie taka budowa najmniej przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu placówki. Dzieci nie ma, w przedszkolach zazwyczaj chociaż przez miesiąc, a i aura sprzyja. Nasze ekipy budowlane również są  gotowe do pracy, a specjaliści Sun+ w stałym pogotowiu, by w razie potrzeby doradzać i pomagać podjąć właściwe decyzje dotyczące wyboru urządzeń na place zabaw.

Dzięki decyzji o inwestycji w plac zabaw podczas wakacji, można mieć pewność, że powrót dzieci do szkoły czy przedszkola będzie radosny! Bo jedną z istotnych funkcji jakie spełniają place zabaw jest niesienie radości dzieciom:)

Paweł Antkowiak
Paweł Antkowiak

Z wykształcenia jest bankowcem choć w pracy zawodowej ceni znacznie bardziej kapitał ludzki niż finansowy. W praktyce stosuje zasadę Philipa Kotlera: „Najważniejszym czynnikiem innowacji jest człowiek”.

Od 10 lat buduje bezpieczne place zabaw. Stały się one jego pasją, częścią jego życia, a nawet zobowiązaniem wobec świata za szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. Uważa, że w pewnym sensie praca, którą wykonuje upiększa świat.

Wierzy że dla zmotywowanych ludzi wszystko jest możliwe jeśli tylko w pełni się zaangażują. Lubi stawać przed ambitnymi wyzwaniami. Dzięki takiej postawie ma w portfolio 1500 zrealizowanych inwestycji.

Czas wolny spędza na wspólnej zabawie z rodziną, dla której uwielbia gotować.

SUN-PLUS